Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να προσθέσετε την καταχώρισή σας στον κατάλογό μας. Για να συνεχίσετε, επιλέξτε από τους παρακάτω διαθέσιμους τύπους καταχώρισης, και κάντε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί επιλογής για να συνεχίσετε. Μπορείτε να τοποθετήσετε το ποντίκι πάνω από το όνομα του τύπου για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό

One-way listings send a powerful message to the search engines - that your website is so valuable or interesting or useful that we want to tell people about it. One-way listings are wonderful things to have because they increase the number of pages linking to your website and thus improves your link popularity. You can also receive direct traffic to your site from people who click on the links

ΔΩΡΕΑΝ 2 Πρόσθετες κατηγορίες Όχι Φωτογραφίες Όχι Βίντεο Αποστολή εικονιδίου / εταιρικού λογότυπου Καμία επαφή από επισκέπτες Δεν ακολουθείται η μηχανή αναζήτησης Δεν υπάρχουν κατηγορίες ανώτατου επιπέδου * Για 12 Μήνες Δωρεάν

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 8 Πρόσθετες κατηγορίες 1 Φωτογραφίες Όχι Βίντεο Αποστολή εικονιδίου / εταιρικού λογότυπου Επιτρέψτε την επαφή από επισκέπτες Να επιτρέπεται στις μηχανές αναζήτησης να ακολουθούν Δεν υπάρχουν κατηγορίες ανώτατου επιπέδου * Για 12 Μήνες EUR 30


* Θα δημιουργηθεί συνδρομή η οποία θα ανανεωθεί αυτόματα στο τέλος της διάρκειας του τύπου καταχώρισης, διευρύνοντας έτσι την καταχώρισή σας για έναν άλλο όρο

Το SoS Quality Business Network είναι ένας κατάλογος επιχειρήσεων που προσφέρει μια εντελώς νέα προσέγγιση στις επιχειρήσεις στο διαδίκτυο. Η πρωτοποριακή πλατφόρμα μας, εξασφαλίζει σε πιθανούς πελάτες, να σας βρίσκουν μέσω κινητών τηλεφώνων και Tablets καθώς και όλους τους Browsers . Το SoS αναπτύσσει νέες λειτουργίες για να ενισχύσει περαιτέρω την καταχώρισή σας και επίσης να σας δώσει εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στον δικό σας ιστότοπο.

Το SoS.Gr βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο λειτουργίας (BETA testing)